Sønderborg Sommer Revy har fået ny hjemmeside og nyt logo. Det handler ikke om at være smart og moderne. Det handler blot om at følge med tiden og være på ”omgangshøjde” med mennesker der fortjener at få en oplevelse i revyen.

Man kan altid stille spørgsmål ved, hvorfor man skal lave om på noget, der tilsyneladende fungerer. I vores tilfælde havde vi med et logo at gøre, der havde næsten 35 år på bagen. Mange danske møbelklassikere har endda flere år på bagen og klarer sig stadig. Ikke desto mindre er 35 år lang tid. Der er løbet meget vand i åen siden… Og vi skal forholde os til en verden der dagligt opdaterer sig selv. Vores visuelle fremtoning bliver bevidst eller ubevidst vurderet hele tiden. Og dermed målt i forhold til det referenceunivers hvert enkelt menneske går rundt med. Så uanset hvor magisk et design fremstår, vil det efter en årrække (kort eller lang) kræve en opdatering. Carlsbergs gamle flaskemærkat, tegnet af Bindesbøll for over 100 år siden, bliver til stadighed opdateret eller redesignet om man vil. Det samme gælder for alle de grafiske designklassikere, som vi kender. Bare tænk på Coca Cola. Det er en on-going proces at passe og pleje Coca Cola logoet. Mange mennesker er dagligt beskæftiget med det….

Derudover kan redesign-processen også få en til at gentænke indhold: Hvad er det et logo skal kunne ? For vores vedkommende har det været godt at få sat nogle nøgleord på hvad vores produkt kan eller skal kunne: Sommer, underholdning, lethed, sjov, glæde etc.

Sådan en række sigende ord og begreber er styrende for det efterfølgende arbejde. Christian Darch fra Reklamehuset arbejdede ud fra disse styrende ord og begreber og kom så frem med et sæt af mulige forslag. Inden da havde han sagt, hvilket han mente det skulle være. Og sørme om ikke det var det, vi valgte. Blot ændrede vi en enkelt farve og justerede lidt på den indbyrdes placering af de enkelte elementer. Et voila! 1 stk. nyt logo var født.

Da logoet var på plads, gav arbejdet med hjemmesiden meget sig selv. Man henter hele det form- og farvemæssige koncept i logoet. Bevares, der er stadig mange beslutninger der skal tages. Men man skal ikke starte med Adam og Eva hver gang…..

Kig på det og fortæl os gerne, hvis du synes at der et manglende match mellem logo og produkt.